COVID FAQ

NL: Moet ik me laten testen om toegang te krijgen tot BASIS?

Ja, het is vanuit de overheid verplicht om je te laten testen voordat je een evenement of nachtclub bezoekt. Alleen met een negatieve testuitslag of volledig vaccinatiepaspoort krijg je toegang.

EN: Do I need to get tested to get access to BASIS?

Yes, it’s obligated by the Dutch government that you get tested before visiting an event or nightclub.
Only a negative test result or vaccination passport will give you access to the club.

NL: Hoe werkt het testen voor toegang?
 
We vragen alle bezoekers om maximaal 40 uur van tevoren een test af te laten nemen om aan te tonen dat hij/ zij geen COVID-19 heeft. Hiervoor kan je zelf een afspraak maken via www.testenvoortoegang.nl.
Je ontvangt de uitslag per mail. Vervolgens kan je de uitslag verwerken in een QR-code in de Corona Check app die gescand wordt bij de entree van BASIS.
Alleen je test-uitslag bij www.testenvoortoegang.nl kan worden ingeladen in het systeem, elke andere test biedt geen entree.
 
EN: How does testing for access work?
 
We ask all our visitors to take a test at a maximum of 40 hours in advance to show you don’t have COVID-19. You can make an appointment yourself via Testing for Entry at www.testenvoortoegang.nl.
When you receive your result, you can create a QR-code within the Corona Check app which will be scanned at the entrance of BASIS.
Only the test-result from www.testenvoortoegang.nl will give you access to the club.
 

NL: Wanneer kan ik een afspraak maken om me te laten testen?

Test afspraken kunnen vanaf twee weken voor aanvang van de club-avond worden ingepland.

EN: When can I make an appointment to get tested?

Testing appointments can be scheduled from two weeks prior to club event.

NL: Hoe lang van tevoren moet ik me laten testen?

Je uitslag is maximaal 40 uur geldig vanaf het tijdstip dat je getest wordt. Houdt er dus rekening mee hoe laat je het BASIS gaat bezoeken. Hieronder vind je een overzicht tot welk tijdstip je BASIS kan betreden afhankelijk van de dag en het tijdstip dat je bent getest.

Time of testing appointmentTest result valid until:
Thursday 21:00Valid until Saturday at 13:00
Thursday 22:00Valid until Saturday at 14:00
Thursday 23:00Valid until Saturday at 15:00
Friday 00:00Valid until Saturday at 16:00
Friday 01:00Valid until Saturday at 17:00
Friday 02:00Valid until Saturday at 18:00
Friday 03:00Valid until Saturday at 19:00
Friday 04:00Valid until Saturday at 20:00
Friday 05:00Valid until Saturday at 21:00
Friday 06:00Valid until Saturday at 22:00
Friday 07:00Valid until Saturday at 23:00
Friday 08:00Valid until Sunday at 00:00
Friday 09:00Valid until Sunday at 01:00
Friday 10:00Valid until Sunday at 02:00
Friday 11:00Valid until Sunday at 03:00
Friday 12:00Valid until Sunday at 04:00
Friday 13:00Valid until Sunday at 05:00

EN: How long in advance do I need to get tested?

Your test result is valid for a maximum of 40 hours from the moment you get tested. Please keep this in mind for the time you expect to arrive at BASIS. Below you can find a time schedule that shows you until what time you can enter BASIS based on the day and time you were tested.

Time of testing appointmentTest result valid until:
Thursday 21:00Valid until Saturday at 13:00
Thursday 22:00Valid until Saturday at 14:00
Thursday 23:00Valid until Saturday at 15:00
Friday 00:00Valid until Saturday at 16:00
Friday 01:00Valid until Saturday at 17:00
Friday 02:00Valid until Saturday at 18:00
Friday 03:00Valid until Saturday at 19:00
Friday 04:00Valid until Saturday at 20:00
Friday 05:00Valid until Saturday at 21:00
Friday 06:00Valid until Saturday at 22:00
Friday 07:00Valid until Saturday at 23:00
Friday 08:00Valid until Sunday at 00:00
Friday 09:00Valid until Sunday at 01:00
Friday 10:00Valid until Sunday at 02:00
Friday 11:00Valid until Sunday at 03:00
Friday 12:00Valid until Sunday at 04:00
Friday 13:00Valid until Sunday at 05:00

NL: Wat is ik te laat kom en de 40 uur is verstreken waardoor mijn uitslag niet meer geldig is?

Je bent zelf verantwoordelijk om op tijd te komen voordat de geldigheid van je uitslag verloopt. Plan daarom goed je test moment en aankomsttijd bij BASIS in. Houd er ook rekening mee dat het bij de entree om de testuitslag te scannen wat langer kan duren dan normaal tijdens piekuren. Wanneer je te laat komt, vervalt de geldigheid van je test en zal de toegang worden geweigerd.

EN: What if I arrive too late and the 40-hour time span has passed which makes my test result invalid?

You’re responsible yourself to come on time before the time limit of your test result ends. So plan your time of testing and arrival at BASIS carefully. Please keep in mind that it can be busy at the entrance during peak hours. When you arrive past the 40-hour result limit, your test result will be invalid and access to the club will be denied.

NL: Wanneer krijg ik de uitslag?

Via www.testenvoortoegang.nl kan jij je test inplannen. Op dit moment geven zij
aan na één uur je test resultaat te delen. Let wel op: dit kan veranderen afhankelijk van de drukte dus hou de website in de gaten. Dit is tevens een externe organisatie en wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitslag van jouw test. Indien je geen bericht van hen ontvangt of problemen hebt met je uitslag, neem dan contact op met de CoronaCheck helpdesk via helpdesk@coronacheck.nl of via 0800-1421.

EN: When will I receive the result of my test?

At Testing for Entry via www.testenvoortoegang.nl you can schedule your testing appointment. At this point, they say you will receive your result after one hour. Please note: this can change, depending on how busy it is, so please keep an eye on the website if this changes. Also please be aware this is an external organization, and we are not responsible for the test results. If you don’t receive your result or have any other problems, please contact their customer service at helpdesk@coronacheck.nl or via 0800-1421.

NL: Wat verandert er bij de entree van BASIS?

Bij het betreden van BASIS zal eerst jouw test uitslag via de Corona Check app worden gescand aan de hand van de QR-code. Heb je geen smartphone, dan kan je ook van tevoren jouw QR-code uitprinten. Hierbij wordt ook je ID gecontroleerd. Zorg dus dat je een geldig legitimatiebewijs bij je draagt en deze bij de hand hebt. Zodra jij een negatief testresultaat hebt laten kan je doorlopen naar de ticketscan en visitatie. Vanaf dat moment zal alles op in de club hetzelfde zijn als altijd.

EN: What can I expect at the entrance of the club?

Upon entering the BASIS, your test result will be scanned via the QR-code in the Corona Check app. If you don’t have a smartphone, make sure your QR-code is printed out. At the same time we will do an ID check so make sure you have a valid ID with you. Once you’ve showed your negative test result, you can continue to ticket scan and visitation. From that moment on, everything will be the same as always.

NL: Waar kan ik de Corona Check app downloaden?

Klik HIER voor de app in de App Store
Klik HIER voor de app in de Google Play Store

EN: Where can I download the Corona Check app?

Click HERE to download the app in the App Store
Click HERE to download the app in the Google Play Store

NL: Moet ik betalen voor de test?

Nee, testen voor toegang is op dit moment gratis.

EN: Do I need to pay for a test myself?

No, testing for access is free at this point.

NL: Als ik gevaccineerd bent, moet ik me dan ook nog laten testen?

Op dit moment geeft de Rijksoverheid aan dat een volledig vaccinatiepaspoort ook toegang geeft tot een evenement/ nachtclub per 23 juni. Je volledige vaccinatie dient dan ook in de CoranaCheck app verwerkt te worden zodat we je jouw QR-code aan de entree kunnen scannen.

EN: Do I need to get tested when I am already vaccinated?

At this point, the Dutch government has announced that a full vaccination passport will give you access to an event/ nightclub as well per June 23 rd . If you’re fully vaccinated, you still need to download the CoranaCheck app to create a QR-code which can be scanned at the entrance.

NL: Kan ik me op de locatie laten testen?

Nee. We hebben geen test locatie bij de club.

EN: Can I get tested at the location?

No. We don’t have a testing location at the club.

NL: Kan ik ook een negatieve uitslag van de GGD / andere organisatie laten zien?

Nee. Alleen testresultaten van Testen voor Toegang geven toegang tot BASIS. Ga naar www.testenvoortoegang.nl om jouw afspraak in te plannen.

EN: Can I show a negative test result from a different organization?

No. Only results from tests scheduled through Testing for Entry will be accepted for entry. Go to www.testenvoortoegang.nl to schedule your appointment.

NL: Ik heb geen smartphone, hoe kan ik dan mijn uitslag via de QR-code laten zien aan de entree?

Je kan ontvangt de uitslag per e-mail. De QR-code kan je dan ook uitgeprint meenemen naar BASIS om te scannen.

EN: I don’t have a smartphone, how can I show the QR code with test result at the entrance?

You will receive the test result per email. You can print your QR-code and bring it to BASIS to get scanned.

NL: Moet mijn ticket gepersonaliseerd zijn?

Nee.

EN: Does my ticket need to be personalized?

No.

NL: Ik kom uit het buitenland, kan ik me dan ook laten testen?

Ja, ook dan kan je gewoon een test inplannen via www.testenvoortoegang.nl

EN: I’m coming from abroad, can I get tested as well?

Yes, if you’re from abroud you can also plan your test at www.testenvoortoegang.nl

NL: Wat als er reisrestricties gelden vanuit mijn land van herkomst. Heb ik dan recht op een refund?

Als er op dat moment dingen veranderen in het reisadvies waardoor je niet meer in staat bent om te komen, stuur ons dan een e-mail met alle informatie. In dat geval gaan we op zoek naar een passende oplossing en kijken we of een refund mogelijk is.

EN: What if there are (travel)restrictions in my country which prevent me from coming to the event? Am I entitled to a refund?

If anything changes regarding travel restrictions which prevent you from coming to the club, please send us an email with all information. In that case we’ll look for a fitting solution and see if a refund is possible.

NL: Wat als ik positief test voorafgaand aan het bezoek aan BASIS?

Indien je positief getest bent voor BASIS, stuur ons een mail met een kopie van je test resultaat. Je kan er dan voor kiezen om een refund aan te vragen of je ticket te verkopen op Ticketswap.

EN: What if I test positive prior to BASIS?

If you’re tested positive prior to the event, please send us an e-mail with a copy of your test result. You can either choose to request a refund or sell your ticket on Ticketswap.

NL: Wat als een vriend(in) positief test maar ik niet, kan ik dan ook een refund krijgen?

Nee. Als jij negatief getest bent hebt kan je geen refund aanvragen. Wil je niet meer komen zonder je vriend(in)? Dan kan je het beste je ticket verkopen via Ticketswap.

EN: What if my friend tests positive but I don’t? Can I get a refund?

No. If your result is negative, you can’t ask for a refund. If you don’t want to go without your friend, it’s best to sell your ticket on Ticketswap.

NL: Ik moet in quarantaine omdat ik in aanraking ben gekomen met iemand die positief is getest op COVID-19. Wat nu?

We kunnen je geen refund aanbieden. In dat geval kan je het beste je ticket verkopen via Ticketswap.

EN: I have to go in quarantine because I came in touch with someone who tested positive for COVID-19. What now?

We can’t offer you a refund. In that case it’s best to sell your ticket through Ticketswap.

NL: Kan ik mijn ticket doorverkopen op Ticketswap als ik positief test?

Ja, dat kan.

EN: Can I sell my ticket on Ticketswap if I test positive?

Yes, that’s possible.

NL: Ik wil geen toegangstest doen. Wat nu?

Wij volgen de richtlijnen van de overheid om de clubnacht zo veilig mogelijk plaats te laten vinden. Indien je besluit geen toegangstest te doen, dan word je niet toegelaten tot de club. We bieden hiervoor geen refund aan van jouw ticket.

EN: I don’t want to get tested. What to do now?

We follow the guidelines that are set by the government to organize the clubnight as safely as
possible. If you decide not to get tested before the event, you will not be able to access the club. We don’t offer a refund for the payment you’ve made for your ticket.

NL: Moet ik 1.5 meter afstand houden?

Totdat jouw negatieve test resultaat is gescand aan de entree, vragen we je om afstand te houden van andere bezoekers. Eenmaal binnen is het niet nodig om afstand te houden.

EN: Do I need to keep 1.5 meters distance from other people?

Until your negative test result is scanned, we still would like to ask you to keep your distance from other visitors. Once you’re through the gates, it’s no longer needed to keep distance.

NL: Wat gebeurt er met mijn test gegevens?

Jouw gegevens worden op geen enkele manier opgeslagen door ons als organisatie. Je blijft zelf in beheer van jouw uitslag.

EN: What happens with my test data?

Your test data will not be saved by our organization in any way possible. You will remain in control of your test data.

NL: Wie is er aansprakelijk bij een besmetting tijdens de club avond?

Bezoek aan de club van Testen voor Toegang is voor bezoekers op eigen risico.

EN: Who is liable in the event of an infection during the clubnight?

Visiting the club via Testing for Entry is at visitors’ own risk.